Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

5 παρανοήσεις σχετικά με την Εξέλιξη!

 1) Είναι απλώς μια θεωρία

Αντιθέτως από το πως ορίζεται στην καθομιλουμένη, στην επιστήμη με τον όρο θεωρία εννοείται μία ολοκληρωμενη και καλώς υποστηριζόμενη ερμηνεία γεγονότων.

Οι θεωρίες εξηγούν τον λόγο για τον οποίο κάτι συμβαίνει και στηρίζονται σε ενδείξεις (πχ ατομική θεωρία).

Οι νόμοι προβλέπουν τι θα συμβεί και στηρίζονται επίσης σε ενδείξεις (πχ Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα)

Η εξέλιξη - η παρατήρηση δηλαδή ότι όλοι οι οργανισμοί μεταβάλλονται στον χρόνο - στηρίζεται σε μία επιστημονική θεωρία.
 Η επικρατούσα θεωρία είναι η Φυσική Επιλογή.
Οι "ικανότεροι" οργανισμοί είναι αυτοί που
θα μεταβιβάσουν τα γονίδιά τους στις επόμενες γενιές.

2) Επικράτηση του ικανότερου

Οι πληθυσμοί τείνουν να παραμένουν σταθεροί.

Οι οργανισμοί παράγουν περισσότερους απογόνους από όσους μπορούν να μεγαλώσουν.

Οι προσφερόμενοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι

Συνεπώς δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν όλα τα άτομα ώστε να αναπαραχθούν.

Τα άτομα ενός πληθυσμού διαφέρουν μεταξύ τους και πολλά από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, είναι κληρονομήσιμα.

Συνεπώς υπάρχει διαφορά στην ικανότητα επιβίωσης και αναπαραγωγής. Οι διαφορές αυτές μεταβάλλουν τους πληθυσμούς.  
 3) Ο άνθρωπος κατάγεται από τον χιμπατζή

Όλοι οι οργανισμοί έχουν κοινή καταγωγή. 

Τα διαφορετικά είδη είναι μοναδικοί πληθυσμοί αλλά "μοιράζονται" κοινά χαρακτηριστικά με άλλα είδη.

Ο άνθρωπος έχει κοινό πάνω από το 90% του γενετικού υλικού του με τα άλλα πρωτεύοντα.

(Κατάγεται ο άνθρωπος από τον πίθηκο;) και (Homo sapiens ή Pan sapiens ;)
 4) Η εξέλιξη δεν μπορεί να αποδειχθεί

Η επιστήμη λειτουργεί όπως οι ντετέκτιβ.

Με την χρήση ενδείξεων οι ερευνητές ψάχνουν για στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν ή θα απορρίψουν έναν ισχυρισμό.

Που βρίσκονται όμως οι ενδείξεις που υποστηρίζουν την εξέλιξη ;
Ενδείξεις

Βιοχημεία και μοριακή βιολογία

Απολιθώματα

Συγκριτική ανατομία και φυσιολογία

Προσομοιώσεις Η/Υ.

Πειράματα

Αναπτυξιακή βιολογία

Βιογεωγραφία.

Δημοσιεύσεις : Προτού μια εργασία δημοσιευτεί, οι συγγραφείς στέλνουν το έργο τους σε άλλους επιστήμονες για να την ελέγξουν. Συχνά αυτό οδηγεί σε απόρριψη του έργου καθώς δεν υπάρχουν πάντα αρκετές ενδείξεις να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς των συγγραφέων.
Λιγότερο από το 7% των εργασιών δημοσιεύονται. 
5) Ο Δαρβίνος ήταν λάθος

Ο Δαρβίνος (και ο Wallace) ζούσε σε άλλη εποχή. Στήριξε την θεωρία της φυσικής επιλογής πάνω σε παρατηρήσεις που έκανε σε σπίνους στα νησιά Galapaos, καθώς και σε άλλα είδη.

Τα γονίδια τότε ήταν άγνωστα. 
Τα κύτταρα είχαν απλώς παρατηρηθεί τότε.

Οι μηχανισμοί που όρισε ο Δαρβίνος ενοποιούν ολόκληρη την επιστήμη της βιολογίας.

Σήμερα, η εξέλιξη ορίζεται ως η αλλαγή στην συχνότητα των αλληλομόρφων στο πέρασμα του χρόνου.


Τα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί όλα.

Η εξέλιξη δεν εξηγεί τι είναι αυτό που ξεκίνησε την ζωή ( το κάνουν όμως άλλες επιστήμες), παρά μόνο πως διατηρείται, προσαρμόζεται και αλλάζει.