Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Απομονώστε εύκολα το DNA σας!Όπως μπορεί να επιβεβαιώσει ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των "DIY biohackers ", η εξαγωγή του DNA από κύτταρα είναι μια εύκολη και απλή διαδικασία.

Δεν απαιτεί κάτι ιδιαίτερο για να επιτευχθεί: διάφορα προϊόντα οικιακής χρήσης, όπως απορρυπαντικό και ισοπροπυλική αλκοόλη, έχουν τις χημικές ιδιότητες που απαιτούνται. Για το επερχόμενο πρόγραμμα της NOVA " Αποκωδικοποίηση του γενετικού μας κώδικα ", το PBS έκανε ένα σύντομο διαφημιστικό βίντεο που δείχνει πώς μπορεί ο καθένας να εξαγάγει το DNA του από ένα δείγμα κυττάρων από το εσωτερικό των παρειών του, και με τη βοήθεια λίγων σταγόνων από χρωστικές τροφίμων, να μπορέσει να το δει μπροστά του.

Τα τρία βήματα είναι λίγο πολύ ότι ακριβώς κάνουν οι επιστήμονες όταν εξάγουν DNA από κύτταρα στο εργαστήριο. Πρώτον, συλλέγονται τα κύτταρα σε αλμυρό νερό, το οποίο είναι παρόμοιο με τα ρυθμιστικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Στη συνέχεια, διαλύονται τα κύτταρα  με κάποιο απορρυπαντικό (στο εργαστήριο χρησιμοποιείται ένα απορρυπαντικό, όπως το Triton-X ), το οποίο καταστρέφει τις μεμβράνες των κυττάρων, επιτρέποντας έτσι την εξαγωγή του DNA από τα κύτταρα. Τέλος, χρησιμοποιείται αλκοόλ για να διαχωρίσει το DNA από το αλμυρό νερό: Μόλις βρεθεί μέσα στο, το οποίο είναι λιγότερο πολικό από το νερό, το DNA θα σχηματίσει ίζημα, που θα είναι ορατό ως λευκές βλεννώδεις ίνες.

Το βίντεο είναι μια απλή υπενθύμιση πως ό,τι συμβαίνει στα εργαστήρια δεν είναι μαγεία: είναι απλώς χημεία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: