Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

Τι θα κατερριπτε την εξέλιξη;

Ο Jerry A. Coyne είναι καθηγητής Οικολογίας και Εξέλιξης στο πανεπιστήμιο του Chicago. Είναι , μεταξύ άλλων, ο συγγραφέας του επιτυχημένου βιβλίου "Why evolution is true". Σ' ένα από τα τελευταία άρθρα τους στο blog του, πραγματεύεται το θέμα του τι θα μπορούσε να καταρρίψει την εξέλιξη.

Όλες οι επιστημονικές θεωρίες , ακριβώς επειδή δεν είναι δογματικές, είναι δυνατόν να μεταβληθούν ή να καταργηθούν εάν παρατηρηθούν κάποια πράγματα ικανά να τις αμφισβητήσουν.

Παραδείγματος χάριν, η ανεύρεση απολιθωμένων θηλαστικών στο (γεωλογικό στρώμα) Δεβώνιο, σε χρονική περίοδο δηλαδή που δεν υπήρχαν θηλαστικά στον πλανήτη, θα κλόνιζε τα θεμέλια της εξέλιξης

Η ανυπαρξία γενετικής ποικιλομορφίας μεταξύ των ατόμων ενός είδους, θα ήταν κι αυτή μια ισχυρή ένδειξη, καθώς η εξέλιξη στηρίζεται σε αυτό. Αν τα άτομα του ίδιου είδους δεν είχαν ποικιλομορφία, η εξέλιξη δεν θα μπορούσε να συμβεί γιατί δεν θα είχε πεδίο δράσης.

Ολοκληρώνει το άρθρο λέγοντας πως "καμία από τις προαναφερθείσες ανωμαλίες δεν παρατηρείται πουθενά και γι' αυτό η εξέλιξη πατάει σε στέρεο έδαφος. 

Αυτά και μερικά άλλα αναλύει ο Coyne εδώ , και το άρθρο είναι ανοικτό προς συζήτηση.

"What would disprve evolution ?"


Δεν υπάρχουν σχόλια: