Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Επικονίαση : μια πανάρχαια υπόθεση

Η αρχαιότερη απόδειξη της επικονίασης βρέθηκε παγιδευμένη μέσα σε κεχριμπάρι. Κόκκοι γύρης, πιθανότατα από δέντρο gingko, βρέθηκαν σε έντομα που παγιδεύτηκαν κατά αυτόν τον τρόπο.

Τα έντομα επισκέφτηκαν τα δέντρα με σκοπό να τραφούν και "μάζεψαν" γύρη από αυτά, με την επιφάνεια του σώματός τους. Με τομογραφικές τεχνικές, επετεύχθη τρισδιάστατη αναπαράσταση των εντόμων και εντοπίστηκαν ειδικές δομές (σαν τρίχες) που ως ρόλο έχουν αυτή την "συλλογή" της γύρης.

Ανθοφόρα φυτά εμφανίστηκαν στον πλανήτη περίπου 130 εκατομμύρια χρόνια πριν, σχετικά πρόσφατα δηλαδή. Από τότε έχει αναπτυχθεί μία σχέση ανταλλαγής παροχών με τα έντομα. Τα φυτά τους προσφέρουν τροφή και τα έντομα βοηθούν στην αναπαραγωγή τους, μεταφέροντας γύρη από το ένα άνθος στο άλλο.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεξέλιξης. Με τον όρο αυτόν περιγράφεται η ταυτόχρονη εξέλιξη μη συγγενών οργανισμών λόγω ανάπτυξης ιδιαίτερου δεσμού μεταξύ τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: