Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Χαμένος κρίκος ; Δηλαδή;


Μετάφραση : 
"Πηγαίνοντας από αριστερά προς τα δεξιά, μπορείς να προσδιορίσεις το ακριβές σημείο όπου το χρώμα παύει να είναι μπλε και γίνεται κόκκινο;  

Ακριβώς αυτό συμβαίνει και με την εξέλιξη. Δεν μπορεί να υποδειχθεί μία γενιά στην οποία η μητέρα γεννάει ένα παιδί που ανήκει σε διαφορετικό είδος (από την ίδια). Για τα περισσότερα είδη είναι μια βαθμιαία αλλαγή σε διάστημα χιλιάδων ετών. 

Όλα τα είδη έχουν προκύψει από σταδιακή μετάβαση (του ενός στο επόμενο). Δεν υπάρχουν "χαμένοι κρίκοι", παρά μόνο σημεία σε μία συνεχή διαδικασία."

Δεν υπάρχουν σχόλια: